POLITECHNIKA  ŚLĄSKA
Instytut Informatyki

KOMITET  INFORMATYKI  PAN
Sekcja  Sieci Komputerowych

VI  Konferencja

Sieci  Komputerowe '99

         Zakopane  23-26.06.1999


      W VI z rzędu Konferencji Sieci Komputerowe organizowanej przez Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej i Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk Konferencji biorą udział przedstawiciele praktycznie wszystkich ośrodków zajmujących się sieciami komputerowymi. Tematyka Konferencji dotyczy podstaw działania sieci komputerowych, wysoko wydajnych technologii przesyłania danych, bezpieczeństwa informacji w systemach rozproszonych, projektowania sieci oraz sieci przemysłowych. Należy zauważyć, że jedna  z sesji poświęcona jest prezentacji dorobku firm komputerowych. W tej prezentacji bierze udział m.in. OPTIMUS S.A.
Miejsce konferencji:    Zakopane, DW "Barbara", Droga do Białego 3

Komitet Programowy

Program

Politechnika Śląska - Instytut Informatyki
Sekretarz Organizacyjny: mgr Halina Rychlicka
44-100 Gliwice, ul. Akademicka 16
tel. /fax (032) 2372733 (czynny całą dobę)
e-mail: halina@top.iinf.polsl.gliwice.pl
  W Zeszytach Naukowych Politechniki źląskiej mozna znaleźć informacje o poprzednich konferencjach.
Strona została założona na serwerze Centrum Komputerowego Politechniki źląskiej.
Stronę poskładał: Aleksander Cisek.